Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Ostatnie spektakle na Scenie Letniej w Orłowie 2010