Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Krakowski Salon Poezji w Gdyni

W niedzielę 22 stycznia o g. 12.00 wiersze Czesława Miłosza czytać będą Małgorzata Talarczyk i Dariusz Szymaniak przy akompaniamencie Ilony Damięckiej.