Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Półfinał II GND

II edycja Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej - półfinał

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że 15 lutego 2009 roku Komisja Artystyczna w składzie: Małgorzata Jarmułowicz, Joanna Puzyna-Chojka, Monika Żółkoś,
po przeczytaniu 118 sztuk zgłoszonych do drugiej edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną dokonała wyboru spośród nich 30 tytułów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu.
W porządku alfabetycznym (niezhierarchizowanym) są to:

„Albertus w reformach” Marka Chełminiaka
„Alergia” Iwony Kusiak
„Alt + Tab” Krzysztofa Kowalskiego
„Bawialnia” Mariusza Leklera
„Człowiek z Polski w czekoladzie” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk
„Doktor von Świnkensztajn” Marty Guśniowskiej
„Eskimos w podróży służbowej” Zyty Rudzkiej
„Inne miasto” Łukasza Pawłowskiego
„Ja i ja” Jana Panasa
„Judasz ze Lwowa” Andrzeja Dziurawca
„Karaoke” Marka Kochana
„Koniec świata w Dębkach” Moniki Powalisz
„Książę Niezłom” Mateusza Pakuły
„Ks. Rodz. 3:7” Heleny Józefiny Świegockiej
„Lovecraft” Roberta Bolesto
„Miłuję dom, w którym mieszkasz” Tomasza Mana
„Morze otwarte” Jakuba Roszkowskiego
„Nad” Mariusza Bielińskiego
„Nasz syn” Marka Pruchniewskiego i Marka Wortmana
„Pociąg osobowy do Chin” Dominika Nowaka
„Przystanek” Agaty Myśliwiec
„Sans Souci” Anny Wakulik
„Starość dla początkujących” Piotra Rowickiego
„Symfonia Lokatoris” Adama Sroki
„Sytuacje dramaturgiczne” Przemysława Fiugajskiego
„Szczęście Kolombiny” Marka Kochana
„Turyści” Przemysława Nowakowskiego
„W imię Ojca i Syna” Szymona Bogacza
„Wszyscy jesteśmy grubasami” Grzegorza Bartosa
„Zeskrop” Antoniego Wincha

Do końca marca Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej wybierze maksymalnie pięć sztuk do ścisłego finału. Sztuki finalistów konkursu zostaną przedstawione publiczności w formie czytania/szkicu scenicznego 9-10 maja (R@Port Prolog). Nazwisko laureata Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej zostanie ogłoszone 11 maja podczas uroczystej inauguracji IV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Joanna Puzyna-Chojka
Sekretarz Kapituły GND