Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Wracamy do gry!!!!

Krzysztof Babicki
Dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni o planach repertuarowych na najbliższy miesiąc