Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Werdykt Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2009

Werdykt Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2009

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:
Anna Augustynowicz
Jan Ciechowicz
Jacek Kopciński
Zbigniew Majchrowski
Jacek Sieradzki
oraz Małgorzata Sugiera - przewodnicząca Kapituły

na posiedzeniu w dniu 10 maja 2009 roku
postanowiła przyzna główną nagrodę tegorocznej edycji

Panu MARIUSZOWI BIELIŃSKIEMU
za sztukę „NAD”.

Kapituła chce w ten sposób wyróżnić podjęcie tematu tyleż ponadczasowego, co aktualnego; tematu winy i kary, wraz z warunkującymi możliwość ich rozpoznania hierarchiami wartości boskich i ludzkich oraz zasadami ich uwewnętrzniania. Pragniemy jednocześnie docenić umiejętność znalezienia odpowiednich środków wyrazu do teatralnego przedstawienia tak wybranego tematu w postaci rzadkiej na naszych scenach formy dramatu poetyckiego, wykorzystującego cytatu i stylizacje biblijne.

Gdynia, 11 maja 2009