Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

Dyrektor artystyczny Krzysztof Babicki o odwołaniu Sceny Letniej w Orłowie

Drodzy.
Jak wiecie, musieliśmy odwołać Scenę Letnią w Orłowie, ale - nasze prace nie ustają. Dyrektor Artystyczny Krzysztof Babicki o tym, co się dzieje.