153 recenzje w Konkursie dla Młodych Krytyków

W II edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla Młodych Krytyków Teatralnych organizowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i polską sekcję AICT – klubu krytyków teatralnych, udział wzięło 51 autorów. Nadesłano 153 recenzje teatralne, wszystkie spełniają wymogi regulaminowe.

Kapituła konkursu w składzie: prof. Bożena Frankowska- historyk teatru, wykładowca akademicki, Remigiusz Grzela – pisarz, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, dr Tomasz Miłkowski – krytyk teatralny, vice Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT) i przewodniczący Kapituły konkursu oraz Maciej Prus – reżyser rozpoczęli analizowanie nadesłanych prac. Posiedzenia Kapituły odbywać się będą w drugiej połowie kwietnia w Warszawie.

Alina KIetrys -sekretarz konkursu

Najnowsze aktualności