210 sztuk w konkursie GND

GDYNIA, 11 01 2022

GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA 2022
SZTUKI NADESŁANE

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że 210 sztuk zostało zakwalifikowanych do udziału w piętnastej edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Wśród nadesłanych tekstów znajdują się utwory zarówno uznanych twórców, laureatów i finalistów poprzednich edycji GND – wśród których są między innymi: Lidia Amejko, Andrzej Błażewicz, Beniamin M. Bukowski, Marek Brand, Anna Burzyńska, Michał Buszewicz, Magda Drab, Katarzyna Dworak i Paweł Wolak (PiK), Magda Fertacz, Szymon Jachimek, Jarosław Jakubowski, Mateusz Pakuła, Artur Pałyga, Malina Prześluga, Piotr Rowicki – jaki i debiutantów.
Obecnie trzyosobowa Komisja Artystyczna w składzie: Anna Zalewska-Uberman, Mirosław Baran i Wojciech Owczarski czyta nadesłane sztuki, aby wyłonić spośród nich 40 tytułów, które przejdą do półfinału. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi w drugiej połowie marca.
Następnie Kapituła GND, w składzie: Justyna Jaworska, Piotr Dobrowolski, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek i Jerzy Stuhr, wybierze maksymalnie pięć tytułów, nominowanych do finału. Nazwiska finalistów poznamy w drugiej połowie maja.
Rozstrzygnięcie konkursu przez wyłonienie laureata 15. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej planowane jest na 1 października 2022 roku. Podczas uroczystej gali do rąk zwycięzcy trafi statuetka oraz 50 tysięcy złotych.
W tygodniu poprzedzającym galę planowane są czytania/pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału konkursu.

Wszelkie informacje o wynikach kolejnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www. gnd.art.pl, a także na stronie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – www.teatrgombrowicza.art.pl.

***
Ogólnopolski konkurs o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną został powołany przez prezydenta Gdyni w 2007 roku, jako rozwinięcie i uzupełnienie powołanego dwa lata wcześniej Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Oba przedsięwzięcia są elementami jednego, wspólnego, najbardziej prestiżowego w Polsce projektu promocji i popularyzacji polskiej dramaturgii współczesnej.
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna jest konkursowym przeglądem najnowszych tekstów, które są pisane specjalnie dla teatru. Podejmuje próbę zdiagnozowania współczesnego dramatu polskiego i odpowiedzi na pytania:- Jaką wizję świata odsłania nam dzisiejszy teatr, jakich dotyka problemów, jaki obraz Polski i jej mieszkańców prezentuje widzom i jakimi środkami to czyni?

***
Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureata GND odbędzie się w dniach: 27 września – 1 października 2022, a nie jak planowano w maju.
Powodem przesunięcia terminu są poszukiwania przez organizatora dodatkowych źródeł finansowania, będące konsekwencją ograniczenia dotacji na realizację GND i związanego z nią Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Jako organizatorzy, liczymy bardzo na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie, złożonego do MKiDN.
Z jednej strony mamy sytuację pandemiczną, kryzysową, oraz konieczność oszczędności, a z drugiej, jak zauważa dyrektor programowy Festiwalu R@Port Jacek Sieradzki: – dramaturgia polska kwitnie, teatry zapowiadają bardzo wiele nowych premier. Na dodatek stała się rzecz bardzo ważna, jeśli idzie o symbiozę R@Portu i Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Po latach, w których upodobania kapituły Nagrody Dramaturgicznej niekoniecznie spotykały się z oczekiwaniami scen, stała się rzecz nowa: laureatki z ostatnich dwóch edycji: „I tak mi nikt nie uwierzy” Jolanty Janiczak i „Debil” Maliny Prześlugi miały swoje bardzo udane prapremiery w polskich teatrach. Obydwa przedstawienia będą, mamy nadzieję, uczestnikami 15. R@Portu – o ile takowy dojdzie do skutku. Uzyskanie dodatkowych źródeł dofinansowania przez organizatora Festiwalu jest warunkiem koniecznym, aby R@Port i GND w 2022 roku mogły mieć wspólny finał, stąd przesunięcie terminu na jesień, aby zyskać dodatkowy czas na zebranie środków.

Najnowsze aktualności