9. edycja projektu edukacyjno-artystycznego „DRAMAT W SZKOLE” na festiwalu R@Port

Już za moment w naszym Teatrze rusza 9. edycja projektu edukacyjno-artystycznego „DRAMAT W SZKOLE”, towarzyszącego dwóm ogólnopolskim wydarzeniom kulturalnym: „14. Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych R@Port” oraz „12. Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej”.

Projekt skierowany do uczniów z pięciu gdyńskich szkół średnich, ma na celu edukację teatralną oraz promocję współczesnej polskiej dramaturgii wśród młodzieży. Podczas 9. edycji projektu, wzorem ubiegłych lat, zespoły przygotowują krótkie spektakle inspirowane jednym z pięciu dramatów, wytypowanych do finału „Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej” w 2019 roku przez Kapitułę Konkursu.

Uroczysty finał projektu – pokaz konkursowych prezentacji odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku o godzinie 10:00 na Dużej Scenie Teatru Miejskiego. Na zwycięską grupę, wybraną przez Jury powołane przez Teatr, czeka nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto.

Spotkanie inaugurujące projekt, odbędzie się 8 kwietnia 2019 o godz. 15:00 w Teatrze Miejskim. Do 17 maja, poszczególne grupy warsztatowe, będą pracowały pod opieką swoich nauczycieli (liderów grup) oraz aktorów Teatru Miejskiego w Gdyni: Szymona Sędrowskiego, Macieja Wiznera, Grzegorza Wolfa nad sceniczną realizacją wylosowanego dramatu.

Zgłoszenia chętnych grup są przyjmowane do dnia 27 marca 2019 na adres: Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia lub: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, adres i numer telefonu szkoły, liczbę uczestników oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna). Lista pięciu szkół, wybranych przez Teatr spośród wszystkich zgłoszeń, zostanie opublikowana na stronie organizatora do 2 kwietnia 2019. Szkoły zostaną również powiadomione drogą e- mailową o zakwalifikowaniu do projektu.

Wszystkie pytania dotyczące „Dramatu w szkole” należy kierować do koordynatora merytoryczno-organizacyjnego projektu Anny Zalewskiej-Uberman (edukacja@teatrgombrowicza.art.pl).

Karta zgłoszeń

Najnowsze aktualności