DRAMAT W SZKOLE

Druga odsłona zainaugurowanego w ubiegłym roku projektu, w ramach którego młodzież z pięciu wybranych gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, tworzy 15-20 minutowe formy artystyczne (spektakl, film, instalacja, muzyka, komiks itp.), inspirując się pięcioma finałowymi tekstami nominowanymi do IV Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Pokaz konkursowych prezentacji odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 o godzinie 11:00 na Dużej Scenie Teatru Miejskiego. Na zwycięską grupę, wybraną przez Jury powołane przez Teatr, czeka nagroda pieniężna w wysokości: 1.000 zł brutto.

Spotkanie inaugurujące projekt, odbędzie się 26 września 2011 o godz. 16:30 w teatralnym Foyer. Do połowy listopada, poszczególne grupy warsztatowe, będą pracowały pod opieką nauczycieli nad sceniczną realizacją wylosowanego dramatu. Dla wszystkich pięciu grup zostały również przewidziane indywidualne konsultacje artystyczne w siedzibie Teatru.

Zgłoszenia chętnych grup (minimum trzy, maksymalnie dziesięć osób z jednej szkoły + opiekun), należy przesyłać do dnia 19 września 2011 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl lub: Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, adres i numer telefonu szkoły, liczbę uczestników oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e- mail opiekuna). Lista pięciu szkół, wybranych przez Teatr spośród wszystkich zgłoszeń, zostanie opublikowana na stronie organizatora 21 września 2011. Szkoły zostaną również powiadomione indywidualnie o zakwalifikowaniu do projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela koordynatorka projektu: Anna Zalewska-Uberman (edukacja@teatrgombrowicza.art.pl; 514 538 643).

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.