Finał IV edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych

Kapituła IV edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego w składzie profesor Bożena Frankowska; teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska; aktorka, Remigiusz Grzela; pisarz i krytyk, Maciej Prus; reżyser i dr Tomasz Miłkowski, przewodniczący kapituły – po ponownej analizie tekstów młodych krytyków, którzy przeszli do półfinałów, a więc po ponownej analizie recenzji Marcina Boguckiego, Michała Centkowskiego, Teresy Fazan, Stanisława Godlewskiego, Agnieszki Górnickiej, Agaty Iżykowskiej, Marcina Miętusa, Szymona Spichalskiego, Olgi Śmiechowicz i Agaty Tomasiewicz postanowiła do finału zakwalifikować teksty następujących autorów (podaję w porządku alfabetycznym):
Michała Centkowskiego,
Stanisława Godlewskiego,
Agnieszki Górnickiej,
Agaty Tomasiewicz
Szymona Spichalskiego.
Wszyscy finaliści zaproszeni są na finał Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port, którego organizatorem jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Uroczyste wręczenie nagród: nagrody Prezydenta Miasta Gdyni i nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dwójce finalistów odbędzie się w czasie uroczystej gali kończącej festiwal w sobotę, 27 maja 2017 roku o godzinie 22.00.

Wszystkim finalistom w imieniu Kapituły i własnym serdecznie gratuluję!
Alina Kietrys – sekretarz konkursu

Najnowsze aktualności