GDYŃSKA ALTERNATYWNA NAGRODA DRAMATURGICZNA – KONKURS NA JURORÓW

GDYŃSKA ALTERNATYWNA NAGRODA DRAMATURGICZNA
KONKURS NA JURORÓW

Podczas finału 11. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, oprócz profesjonalnej Kapituły, pracować będzie jury złożone z miłośników sceny, które po przeczytaniu pięciu wybranych do finału sztuk i obejrzeniu ich czytań przyzna własną Alternatywną Nagrodę Dramaturgiczną.

Skład jury zostanie wybrany w drodze konkursu.

Teatr Miejski w Gdyni zaprasza wszystkie osoby pasjonujące się współczesnym teatrem i dramatem do zgłaszania swoich kandydatur na członków jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej. Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 marca 2018 na adres info@teatrgombrowicza.art.pl. Zgłoszenie powinno zawierać krótkie oświadczenie „Dlaczego chcę zostać jurorem Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej”, oraz notę biograficzną. Oba teksty łącznie nie powinny przekroczyć jednej strony (ok. 2000 znaków).

Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną zaproszeni do Teatru Miejskiego w Gdyni na rozmowę, która odbędzie się 24 marca 2018. Przebieg tej rozmowy zdecyduje o wyborze piątki jurorów Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej.
Prace jury toczyć się będą w dniach 14-20 maja podczas 13. Festiwalu R@Port. Udział w jury będzie miał charakter społeczny. Nagrodą dla jurorów będzie zaproszenie na spektakle prezentowane w ramach festiwalu.

Najnowsze aktualności