Gdyńska Alternatywna Nagroda Dramaturgiczna

Gdyńska Alternatywna Nagroda Dramaturgiczna
Konkurs na jurorów

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przypomina, że 15 marca 2017 upływa termin nadsyłania zgłoszeń kandydatur na członków jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej.
Alternatywne jury przyzna własną nagrodę dla najlepszej sztuki 2016 roku. Będzie działać niezależnie od Kapituły, w skład której wchodzą najwięksi znawcy polskiego dramatu współczesnego.
Alternatywnym jurorem może zostać każdy miłośnik i entuzjasta teatru. Aby wziąć udział w konkursie na jurora należy wysłać swoje zgłoszenie, do 15 marca 2017, na adres info@teatrgombrowicza.art.pl. Zgłoszenie powinno zawierać krótkie oświadczenie „Dlaczego chcę zostać jurorem Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej”, oraz notę biograficzną. Oba teksty łącznie nie powinny przekroczyć jednej strony (ok. 2000 znaków). Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną zaproszeni do Teatru Miejskiego w Gdyni na rozmowę, która odbędzie się 8 kwietnia. Przebieg tej rozmowy zdecyduje o wyborze piątki jurorów Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej. Mądrze, swobodnie i niezależnie myślących ludzi, którzy są gotowi wziąć na siebie współodpowiedzialność za to, co rekomendujemy publiczności, jako najbardziej wartościowe we współczesnej sztuce pisania dla teatru.
Prace jury toczyć się będą w dniach 22-28 maja podczas 12. Festiwalu R@Port. Udział w jury będzie miał charakter społeczny. Nagrodą dla jurorów będzie zaproszenie na spektakle prezentowane w ramach Festiwalu.

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.