II edycja konkursu o GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ ogłoszona

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza II edycję ogólnopolskiego konkursu o
GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ
dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. W konkursie mogą wziąć udział tylko te sztuki, które nie były wcześniej wystawiane na scenie.
Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2009 roku podczas IV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych RaPORT.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf) na adres:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.
Termin nadsyłania prac upływa 4 stycznia 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora oświadczenia. Wzór oświadczenia oraz regulamin konkursu znajdą się wkrótce na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:drama-gdynia@wp.pl.

Najnowsze aktualności

 

Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Rafała Kowala

Miło nam poinformować, że Rafał Kowal, aktor Teatru Miejskiego w Gdyni, rolą Piotra Kloca w „Śnie nocy letniej”, świętować będzie 20 maja 2023 roku jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.