IV edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego – półfinał

IV edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego – półfinał
Kapituła oceniła 72 recenzje.

Na tegoroczny konkurs im. Andrzeja Żurowskiego organizowany przez Prezydenta miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Klub Krytyki Teatralnej – Polską Sekcję AICT Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych w roku 2017 wpłynęły 72 prace 24 młodych krytyków teatralnych, którzy zgodnie z regulaminem nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Wszystkie nadesłane recenzje spełniły wymogi regulaminowe konkursu.
Kapituła konkursu im. Andrzeja Żurowskiego obradowała w składzie: prof. Bożena Frankowska – teatrolog, wykładowca Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Sławomira Łozińska – aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, Remigiusz Grzela – pisarz, autor książek o ludziach teatru, Maciej Prus – znany i uznany reżyser teatralny, przed laty kierownik artystyczny Teatru Wybrzeże i dr Tomasz Miłkowski – teatrolog, krytyk teatralny, honorowy viceprzewodniczący AICT, autor wielu publikacji, prowadził zajęcia w Akademii Teatralnej w Warszawie – przewodniczy Kapitule konkursu im. A. Żurowskiego.
Kapituła oceniła nadesłane prace przyjmując punktację w skali od 1 do 3 za każdą recenzję. Maksymalnie każdy z uczestników mógł otrzymać 45 punktów. Do finałowego etapu Kapituła zakwalifikowała dziesięć osób, którzy otrzymali od 29 do 43 punktów. A są to następujący krytycy teatralni: Marcin Bogucki, Michał Centkowski, Teresa Fazan, Stanisław Godlewski, Agnieszka Górnicka, Agata Iżykowska, Marcin Miętus, Szymon Spichalski, Olga Śmiechowicz i Agata Tomasiewicz.
Kolejne obrady Kapituły wyłonią piątkę finalistów i wśród nich znajdą się kandydaci do nagród Prezydenta Miasta Gdyni i marszałka Województwa Pomorskiego.
Kapituła oceniając prace zwróciła uwagę, że w tym roku nadesłano na konkurs wiele recenzji ze spektakli muzycznych, których analizowanie i ocenianie było nie lada wyzwaniem dla młodych krytyków. Spore problemy młodym piszącym o teatrze sprawia ciągle fachowa ocena gry aktorskiej, wydaje się że współczesny język krytyczny woli raczej opisywać spektakle niż wnikliwie analizować strukturę widowiska teatralnego. Bardzo często recenzje odnoszą się do politycznych czy społecznych zamierzeń inscenizatorów. I tym koncepcjom zrealizowanym bądź tylko zamierzonym młodzi krytycy poświęcają sporo miejsca w swoich tekstach. Co ciekawe w tej IV edycji konkursu pojawiło się też w tekstach nowe słownictwo. Otóż w recenzjach spektakli złożonych z różnych tekstów powtarza się hasło „spektakl patchworkowy”, choć nie do końca wydaje się jasne, co znaczy to określenie oraz sformułowanie o postprawdach zauważanych w spektaklach. Jak widać język wypowiedzi w recenzjach młodych autorów nadążą za publicystyczną modą różnych form dziennikarskich.
Po analizie prac można uznać, że konkurs ożywia obieg myśli krytycznej i wzbogaca wymianę doświadczeń w różnych ośrodkach teatralnych, bowiem prace na konkurs im. Andrzeja Żurowskiego dotyczyły spektakli we wszystkich znaczących miastach teatralnych w Polsce od Gdańska po Kraków i omawiane były przedstawienia, o których dyskutowano w różnych środowiskach.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w ostatnim dniu Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port, a więc 27 maja 2017 roku na wieczornej gali w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, który to teatr sprawuje pieczę administracyjną nad konkursem im. Andrzeja Żurowskiego.
Alina Kietrys, sekretarz konkursu.

Najnowsze aktualności