Jacek Sieradzki nowym dyrektorem artystycznym R@Portu

Na konferencji prasowej, która odbyła się 26 listopada 2014 w Teatrze Miejskim w Gdyni potwierdzone zostało powołanie na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port Jacka Sieradzkiego.
Po konferencji na portalu trójmiasto.pl Łukasz Rudziński napisał:
Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port zmienia swoją formułę. Od najbliższej, jubileuszowej dziesiątej edycji, która odbędzie się w dniach 16-24 maja, będzie to impreza odbywająca się co dwa lata. Powołano też nowego dyrektora programowego festiwalu, Jacka Sieradzkiego.
W kuluarach mówiło się o tym od zakończenia ostatniej edycji R@Portu. Teraz to już pewne, że Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni zmienia swoją formułę i staje się imprezą rozgrywaną w cyklu dwuletnim. Za tą zmianą stoją, oczywiście, finanse. Impreza w nowym kształcie ma mieć zauważalnie wyższy budżet niż w ostatnich latach. Na najbliższą edycję gmina festiwalu przeznacza milion złotych.
– Aby stworzyć reprezentatywny program artystyczny najlepszych polskich inscenizacji tekstów współczesnych potrzeba znaczących nakładów. Stanęliśmy przed wyborem: czy robić festiwal odzwierciedlający faktyczny obraz polskiej dramaturgii co wiązało się ze zmianą cyklu prezentacji czy też wybrać tryb coroczny za dużo mniejsze środki i niekoniecznie spełniać oczekiwania widzów i opinii publicznej – przyznaje Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. – Nasza decyzja podyktowana jest chęcią by mieć w Gdyni pełnowartościowy festiwal a nie imprezę festiwalopodobną.
Zgodnie z oczekiwaniami dyrektorem programowym festiwalu przestał być Bogdan Ciosek. Na tym stanowisku zastąpi go Jacek Sieradzki – człowiek, którego w środowisku teatralnym zna praktycznie każdy. To redaktor naczelny najważniejszego teatralnego periodyku „Dialog”, poświęconego najnowszej dramaturgii i ceniony od lat obserwator życia teatralnego w całym kraju. Wydaje się więc do roli dyrektora R@Portu pasować idealnie.
– Podstawowym naszym zadaniem będzie odbudowanie zaufania do siły polskiej dramaturgii, którą zamierzam pokazywać w całej jej różnorodności. Mój poprzednik zawężał kryteria doboru przedstawień do wystawień dramatów, ja zamierzam je rozszerzyć o adaptacje i zjawiska trudne do określenia, jeśli wiodącą rolę odgrywa w nich tekst – mówi dyrektor programowy R@Portu Jacek Sieradzki. – W przyszłym roku dokonamy raportu z 2014 roku i tylko produkcji tegorocznych należy oczekiwać w programie festiwalu. Planuję pokazać sześć propozycji konkursowych, obudowanych w wydarzenia i spektakle towarzyszące. Spektakle konkursowe oceniać będzie skromniejsze niż dotąd jury, które oprócz Grand Prix przyznawać będzie też Alternatywną Nagrodę Dramaturgiczną. Przewiduję również większe zaangażowanie publiczności. Na pewno pojawi się Nagroda przyznawana przez widzów.

Co w tej sytuacji z Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną, od początku swojego istnienia odbywającą się jako prolog R@Portu i z racji swojej formuły odbywającą się w rytmie corocznym?
– Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna w mojej koncepcji festiwalu znajdzie się w głównym programie fR@Portu, a czytania sztuk wybranych do finału GND pokazywane będą przez kolejne dni festiwalu przed spektaklami teatralnymi – zapowiada nowy dyrektor programowy imprezy. – Chcę, by Gdynia stała się ważnym punktem dla dramatopisarzy, dlatego planujemy zorganizować warsztatowy „kongres” dramatopisarzy, złożony z zamkniętych spotkań środowiskowych.
Organizatorzy liczą na to, że budżet imprezy przekroczy gwarantowany przez miasto milion złotych dzięki środkom zewnętrznym.

Czytaj więcej na: http://kultura.trojmiasto.pl/RPort-co-dwa-lata-Jacek-Sieradzki-nowym-dyrektorem-n85142.html#tri

Galeria

Najnowsze aktualności