Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Leona Krzyckiego

Naszemu Koledze Leonowi Krzyckiemu składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Jubilatowi życzymy niesłabnących sił twórczych, wielu nowych sukcesów artystycznych, samorealizacji i zadowolenia z obranej drogi.
Leon Krzycki. Aktor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Urodził się roku 1953. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Supraślu. Ukończył Wydział Lalkarski PWST w Warszawie. W 1978 roku został wyróżniony Złotą Odznaką Primus Interpares dla najlepszego studenta w środowisku akademickim. W tym samym roku otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Sztuki. Po ukończeniu szkoły działał poza teatrem. Od czasów studenckich głównie na niwie muzyki. W latach 70. i 80. był czołowym wokalistą i gitarzystą wielu zespołów. W duecie Klapa zdobywał nagrody na festiwalach piosenki studenckiej, m.in. na Festiwalu w Zielonej Górze w 1979 roku otrzymał Brązowy Samowar, Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę Publiczności. Grał w Teatrze Lalki i Aktora „Miniatura” w Gdańsku. Współzałożyciel, reżyser, autor scenariuszy, scenograf i kompozytor prywatnego Teatru Klapa, czyli Koperek i Kminek. Od 1991 roku jest aktorem Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. Zagrał w nim wiele wspaniałych ról, zarówno dramatycznych, jak i komediowych, ostatnio m.in.: Pułkownika Mattersona w „Locie nad kukułczym gniazdem”, Egona w „Komedii omyłek”, Gospodarza w „Być jak Krzysztof Krawczyk”, Lisa w „Śnieżce i krasnoludkach”, Gratiana w „Otellu”, Dziennikarza w „Ożenić się nie mogę”, czy Adamusa w „Jeszcze bardziej Zielonej Gęsi”.
W 2017 roku otrzymał nagrodę dyrektorów Teatru Miejskiego w Gdyni za rolę pułkownika Mattersona w „Locie nad kukułczym gniazdem”.
Według kolegów: Kreatywny, koleżeński, szarmancki mistrz tkania kreacji z niewidzialnych nitek tekstu, a wszędzie gdzie się pojawi błyszczy niczym lew salonowy, krzewiąc przy okazji teatralnego ducha poza murami teatru. Owiany legendą zdolności parodystycznych oraz talentem muzycznym.

Galeria

Najnowsze aktualności