Komunikat końcowy VIII edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Kapituła konkursu w składzie: Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela, Maciej Prus i Tomasz Miłkowski (przewodniczący) na posiedzeniu w Warszawie, po dyskusji nad pracami 12 uczestników szerokiego finału, zakwalifikowała do ścisłego finału prace pięciu krytyków teatralnych VIII edycji konkursu: (podaję w porządku alfabetycznym): Dawida Dudko, Piotra Hildta, Katarzyny Niedurny, Julii Niedziejko i Katarzyny Waligóry.
Kapituła konkursu podkreśliła, oceniając tegoroczną edycję, zdecydowanie zwiększone zainteresowanie konkursem. Dla przypomnienia na konkurs wpłynęło 117 prac 39 autorów. Zauważono również, że na skutek specyficznej, pandemicznej sytuacji w Polsce w wielu recenzjach pojawiły się akcenty nawiązujące do tych szczególnych okoliczności i część recenzji dotyczyła podejmowanych przez ludzi teatru prób zachowania ciągłości więzi z publicznością za pośrednictwem mediów elektronicznych. Pojawiało się również pytanie (i próby na nie odpowiedzi), jak będzie wyglądał teatr i krytyka po pandemii. Dr Tomasz Miłkowski, przewodniczący kapituły dodał: Nie uległa osłabieniu sama potrzeba zachowania przez recenzentów roli pośrednika między teatrem i widzami, a w wielu nadesłanych pracach wyraziła się ona trafnością opisu spektaklu, celnością jego ocen i dbałością o piękno języka.
Z grona tych pięciu finalistów wyłoniona zostanie dwójka laureatów, którzy otrzymają nagrodę Prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka i nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Wysokość każdej z nagród, zgodnie z regulaminem, wynosi 5 tysięcy złotych.
Finalistom VIII edycji konkursu w imieniu Kapituły i własnym serdecznie gratuluję.
Alina Kietrys – sekretarz konkursu

Najnowsze aktualności