Komunikat po posiedzeniu kapituły IX edycji ogólnopolskiego konkursu im. Andrzeja Żurowskiego.

W tym roku odbyła się IX edycja konkursu, na którą prace przysłało 25 młodych krytyków i krytyczek teatralnych. Łącznie na konkurs wpłynęło 75 prac. Zgodnie z regulaminem w konkursie mogły uczestniczyć osoby, które nie ukończyły 35 lat. Wszyscy uczestnicy konkursu spełnili wymagania regulaminu. Nadesłane recenzje były ocenianie według kryteriów przyjętych od początku trwania konkursu. Od każdego członka kapituły uczestnik konkursu mógł otrzymać maksimum dziewięć punktów (trzy punkty za jedną recenzję). Maksymalna ilość punktów (od wszystkich członków kapituły) wynosiła zatem 45 punktów.

Kapituła w składzie prof. Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela, Maciej Prus i dr Tomasz Miłkowski – przewodniczący kapituły obradowała 22 czerwca 2022 roku w Warszawie. W trakcie omawiania nadesłanych prac członkowie kapituły zwrócili uwagę na ogólne tendencje m.in. podkreślali, iż młodym krytykom sprawia problem analiza i ocena gry aktorskiej. Częściej bowiem piszą o autorach sztuk i o samym dramacie niż o tym, co i jak zdarzyło się na scenie. Zwrócono również uwagę, że część autorów nie wykazała się w swoich recenzjach wystarczającą wiedzą teatrologiczną. Podkreślano, że precyzja sformułowań wymaga jeszcze większej staranności.

Kapituła szczegółowo przeanalizowała prace każdego z uczestników konkursu. Po długiej dyskusji do drugiego etapu zakwalifikowane zostały recenzje autorek i autorów, którzy uzyskali notę (za trzy recenzje) powyżej 36 punktów. Podaję nazwiska zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu w kolejności alfabetycznej: Adrian Chmielewski, Bartosz Dołotko, Dawid Dudko, Teresa Fazan, Paweł Kluszczyński, Julia Niedziejko, Marcelina Obarska, Mateusz Leon Rychlak, Martyna Szoja, Wiktoria Tabak, Katarzyna Waligóra.
Wszystkim zakwalifikowanym do drugiego etapu konkursu im. Andrzeja Żurowskiego serdecznie gratuluję.

Zwycięzców IX edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego podamy w kolejnym komunikacie.

Finałowa gala i rozdanie nagród IX edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego zaplanowana została na 1 października 2022 roku w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Alina Kietrys – sekretarz konkursu

Najnowsze aktualności