Komunikat z ostatniego posiedzenia Kapituły Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

Kapituła 3 edycji Ogólnopolskiego Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych na ostatnim posiedzeniu przeanalizowała powtórnie 42 recenzje 14 młodych krytyków, którzy przeszli do drugiego etapu konkursu. Po wnikliwej i wielowątkowej dyskusji jednogłośnie do finałowej piątki wskazano następujących autorów (nazwiska podajemy w kolejności alfabetycznej):
Michała Centkowskiego – publikuje w miesięczniku Teatr i na stronach dwutygodnik.com,
Adama Drozdowskiego – drukuje teksty w miesięczniku Teatr, w A Magazine (Gazeta Festiwalu Anime),
Stanisława Godlewskiego – publikacje w czas kultury.pl i w Didaskaliach,
Kamilę Łapicką – zamieszcza teksty w miesięczniku Teatr i tygodniku W Sieci
Hannę Raszewską- publikuje w taniecpolska.pl, dancing.ptt-poznan.pl
Z tej piątki finalistów wyłoniona zostanie dwójka laureatów 3 edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. Nagrody w wysokości każda po 5 tysięcy złotych ufundowali Prezydent miast Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Wszyscy finaliści będą zaproszeni do Gdyni na galę Festiwalu R@port , która odbędzie się 29 maja 2016 roku.
Jednocześnie informujemy, że polska sekcja AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) zaprasza wszystkich finalistów konkursu im. Żurowskiego na bezpłatne warsztaty do Wrocławia w dniach od 20 do 24 października 2016 roku, gdzie w ramach Światowej Stolicy Kultury będą prezentować swoje niezwykłe spektakle tacy kreatorzy teatru jak Castellucci, Fokin, Barba, Goebbels i Delbono, a także teatr ZAR.
Sekretarz konkursu Alina Kietrys

Najnowsze aktualności