Konkurs dla młodych krytyków teatralnych po raz dziewiąty!

Szanowni Młodzi Krytycy i Krytyczki! Szanowni, Miłośnicy i Miłośniczki Teatru!
Jak zwykle w styczniu ogłaszamy rozpoczęcie kolejnej edycji Konkursu im Andrzeja Żurowskiego. IX edycja konkurs dla młodych krytyków i krytyczek teatralnych jest więc faktem. Ruszamy, W teatrach dzieje się bardzo dużo i ciekawie, wiele zaskakujących premier. A więc jest o czym pisać.
Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego trwa już dziewiąty rok. Laureaci i laureatki tego konkursu to dzisiaj liczący się i publikujący teatralni znawcy, rozpoznawalni nie tylko w środowisku krytyków. Kilka osób z tego grona obroniło już dysertacje doktorskie i wydało ważne teatralne książki. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Konkurs na recenzję im. Andrzeja Żurowskiego ma życzliwe i stałe wsparcie prezydenta Miasta Gdyni, Marszałka Województwa Pomorskiego i Teatru Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Współorganizatorem konkursu jest również Klub Krytyki Teatralnej – polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. AICT.
Uwaga! W tym roku mamy kilka zmian. Termin nadsyłania recenzji został przesunięty na koniec maja. Oceniać i opisywać mogą Państwo spektakle, których premiery odbyły się od 1 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku.
Regulamin konkursu zakłada, by teksty recenzji były publikowane. Mogą być one zamieszczane w mediach tradycyjnych: prasie, radio, telewizji, w gazetach festiwalowych, jak i w nowych mediach: na portalach teatralnych, w mediach społecznościowych i na blogach.
Uwaga! Recenzje na konkurs należy nadsyłać do 31 maja 2022 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni lub mailem na adres kontakt@konkurs-zurowski.pl
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy finalistów nastąpi w czerwca 2021. Zgodnie z dotychczasowymi kryteriami i regulaminem konkursu kapituła konkursu rekomenduje do finału pięć osób i z nich są wybierani laureaci, których nagrodami w wysokości 5 tys, zł. każda honorują Prezydent Gdyni i Marszałek Województwa Pomorskiego.
Jeśli w tym roku odbędzie się w Gdyni Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port, nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali podsumowującej festiwal najprawdopodobniej 1października 2022 roku. A jeśli nie będzie festiwalu, laureaci otrzymają nagrody na konta bankowe.
Konkurs imienia profesor Andrzeja Żurowskiego, nieżyjącego już niestety wybitnego krytyka, badacza teatru, szekspirologa, który przez lata mieszkał w Gdyni i był również honorowym wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IACT/AICT, powstał z myślą o młodych ludziach piszących o teatrze, którzy chcą doskonalić swój warsztat krytyczny. Dotychczasowe edycje sprawiły, że konkurs uważny jest za ważne wydarzenie i znaczący etap w promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych krytyczek i krytyków teatralnych. Liczący się dorobek laureatek i laureatów, a także finalistek i finalistów potwierdza celowość konkursowej konfrontacji. Konkurs daje szanse na wartościowy obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń. A ranga i ocena międzynarodowej organizacji krytyków teatralnych wspierających ideę konkursu IATC /AICT potwierdza, że koncepcja konkursu jest wartościowa i przynosi oczekiwane rezultaty.
Pełne informacje o zasadach konkursu, regulaminie i koniecznych do zgłoszenie dokumentach znajdują się na stronie: www.konkurs-zurowski.pl i na FB konkurs im. A. Żurowskiego.
Szanse na udział w tym konkursie mają wszyscy publikujący recenzje teatralne, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, niezależnie od miejsca publikacji swoich prac.
Nie ulega zmianie skład kapituły. Recenzje oceniać będą: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg, kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie Remigiusz Grzela, a przewodniczy kapitule dr Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny z liczącym się dorobkiem, honorowy wiceprezes AICT.
Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu. Liczymy też, że będziecie z nami na FB.
Sekretarz konkursu
Alina Kietrys

Najnowsze aktualności