Konkurs dla młodych krytyków teatralnych po raz ósmy!

Szanowni Młodzi Miłośnicy Teatru!
Rusza VIII edycja konkurs dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego. To naprawdę dobra wiadomość w tym ciągle trudnym czasie dla polskiego teatru.
Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego trwa już od ośmiu lat. Wszyscy laureaci naszego konkursu są dzisiaj znanymi i rozpoznawalnymi krytykami teatralnymi. Kilka osób napisało ważne teatralne książki i zrobiło doktoraty. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Konkurs na recenzję im. Andrzeja Żurowskiego może nadal trwać dzięki donatorom – prezydentowi Miasta Gdyni, Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Teatrowi Miejskiemu w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Współorganizatorem jest również Klub Krytyki Teatralnej – polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. AICT.
W tym roku sytuacja w polskim teatrze wynikająca oczywiście z pandemii, jest nadal bardzo trudna i specyficzna. Przez miniony rok spektakle oglądaliśmy głównie online. Ta sytuacja spowodowała konieczność pewnych zmian również w regulaminie naszego konkursu. Informujemy, że w tegorocznej VIII edycji recenzje teatralne nadsyłane na konkurs mogą obejmować dwa sezony. Zatem czekamy na recenzje spektakli, które Państwo obejrzeli i o których pisali w roku 2019 i w roku 2020.
Regulamin konkursu zakłada, by teksty recenzji były publikowane. Mogą być one zamieszczane w mediach tradycyjnych: prasie, radio, telewizji, w gazetach festiwalowych, jak i w nowych mediach: na portalach teatralnych, mediach społecznościowych i na blogach.
Uwaga! Recenzje na konkurs należy nadsyłać do 31 marca 2021 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni lub mailem na adres kontakt@konkurs-zurowski.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021. Zgodnie z dotychczasowymi kryteriami kapituła konkursu rekomenduje do finału pięć osób i z nich są wybierani finaliści. Przyznane zostaną dwie nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego. Jeśli odbędzie się w tym roku w Gdyni Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port, nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali podsumowującej festiwal. A jeśli nie będzie festiwalu, laureaci otrzymają nagrody na konta bankowe.
Konkurs został zainicjowany z myślą o przesłaniu, jakie pozostawił profesor Andrzej Żurowski, wybitny krytyk, badacz teatru, szekspirolog, który przez lata mieszkał w Gdyni. Był on również honorowym wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IACT/AICT, które patronuje doskonaleniu warsztatu przez młodych recenzentów. Organizatorzy konkursu podtrzymują ideę profesora Andrzeja Żurowskiego. Dotychczasowe edycje sprawiły, że konkurs uważny jest za ważne wydarzenie i znaczący etap w promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych krytyków teatralnych. Liczący się dorobek laureatów i finalistów potwierdził celowość konkursowej konfrontacji. Konkurs budzi nadzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń. A ranga międzynarodowej organizacji krytyków teatralnych wspierających ideę konkursu IATC /AICT stwarza dodatkowe szanse laureatom.
Pełne informacje o zasadach konkursu, regulaminie i koniecznych do zgłoszenie dokumentach znajdują się na stronie: www.konkurs-zurowski.pl i na FB konkurs im. A. Żurowskiego.
Szanse na udział w tym konkursie mają wszyscy publikujący recenzje teatralne, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, niezależnie od miejsca publikacji swoich prac.
Nie ulega zmianie skład kapituły. Recenzje oceniać będą: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg, kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie Remigiusz Grzela, a przewodniczy kapitule dr Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny z liczącym się dorobkiem, honorowy wiceprezes AICT.
Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu. Bądźcie też z nami na FB.

Sekretarz konkursu
Alina Kietrys

Najnowsze aktualności

 

Pracuj w kulturze!

Pracuj w kulturze! Nasz Zespół poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. Promocji. Znasz kogoś, kto może być zainteresowany?

 

Zdenka Pszczołowska opowiada o „Lizystracie” Przemysławowi Guldzie

Młoda, ale już uznana reżyserka, Zdenka Pszczołowska, przygotowała w Teatrze Miejskim w Gdyni zaskakującą adaptację antycznego dramatu – „Lizystraty”, w której antyk łączyć się będzie z science fiction – pisze Przemysław Gulda w Gazecie Wyborczej Trójmiasto online.