Laureaci VIII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Laureatką Nagrody Prezydenta Gdyni VIII edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków, Gdynia 2021 została Katarzyna Niedurny. W uzasadnieniu werdyktu napisano:
Recenzje Laureatki spaja jasno deklarowana postawa krytyczna i wizja teatru tworzącego nowe wartości. Autorka poddaje spektakle szczegółowej analizie, wskazuje na ich przesłanie, docenia walory wykonania. Nie traci przy tym z pola widzenia wymowy całości, sytuując spektakle na tle szerszych zjawisk społecznych i kulturowych.

Laureatem Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego VIII edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków, Gdynia 2021 został Piotr Hildt. W uzasadnieniu werdyktu napisano:
Recenzje Laureata odznaczają się wnikliwością analiz spektakli, głęboką znajomością tradycji teatralnej i zdolnością wiązania współczesnych wydarzeń z odniesieniami do historii teatru. Walory te wiąże Laureat z wysokiej próby ocenami omawianych przedstawień i dbałością o piękno wypowiedzi.

Przypomnę, że do ścisłego finału kapitułą konkursu zakwalifikowała jeszcze recenzje trojga krytyków teatralnych: Dawida Dudko, Julii Niedziejko i Katarzyny Waligóry.
Laureatom VIII edycji konkursu serdecznie gratuluję w imieniu własnymi kapituły konkursu. Przypomnę także, że uhonorowanie laureatów nastąpi 26.09.2021 roku na specjalnej gali w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, wieńczącej Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port, na którym również wręczona zostanie nagroda finaliście Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Alina Kietrys-sekretarz konkursu

Najnowsze aktualności

 

Kabaret Starszych Panów na Scenie Letniej w Orłowie

Chociaż przez cały premierowy dzień było deszczowo, to niebiosa ulitowały się nad artystami inaugurującymi 28. sezon Sceny Letniej w Orłowie, organizowanej przez Teatr Miejski w Gdyni. „Przybora. Kabaret metapsychiczny” rozpoczął się zgodnie planem, pomimo siąpiącego początkowo deszczu. Na szczęście ciężkie chmury znad Orłowa zostały przegonione przez wiatr, a publiczność bez przeszkód mogła zaliczyć sentymentalny powrót do inteligentnego humoru tekstów Jeremiego Przybory i piosenek Jerzego Wasowskiego.

 

Półmetek XI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Wyłoniono półfinalistów w konkursie na recenzje teatralne dla młodych krytyczek i krytyków. W XI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego kapituła analizowała 72 recenzje, które przysłane zostały przez 24 osoby. Wszystkie nadesłane prace spełniały kryteria wyznaczone w Regulaminie Konkursu.