Laureatki VII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych.

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w VII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego laureatkami nagród głównych zostały dwie recenzentki teatralne.
Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zdobyła Zuzanna Berendt, której recenzje opisują spektakle na tle szerszych zjawisk społecznych i kulturowych. Kapituła VII edycji podkreśliła, że autorka wnikliwie interpretuje zakodowane w przedstawieniach sensy, analizuje twórczo odniesienia kulturowe, łącząc je z interpretacją struktury performansów i określa precyzyjnie stosowane środki wyrazu. I co ważne – bardzo trafnie wiąże własne plastyczne analizy, opisy i ocenę spektakli z odbiorem widzów.
Nagroda przyznana pani Zuzannie Berendt wynosi 5 tysięcy złotych. Zuzanna Berendt jest gdańszczanką, teatrolożką, absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca magisterska zatytułowana „Nie taka znowu słaba. Analiza wybranych strategii artystycznych Joanny Rajkowskiej” uznana została przed dwoma laty za najlepszą w konkursie organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Aktualnie Zuzanna Berendt jest doktorantką na Wydziale Polonistyki UJ, współzałożycielką Pracowni Kuratorskiej. Analizuje zjawiska współczesnego teatru, publikuje w „Dialogu”, „Didaskaliach”, na portalach „Teatralia” i dziennik teatralny.pl Recenzentka była równie członkinią Komisji Artystycznej 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
Laureatką nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego została Katarzyna Lemańska, której recenzje odznaczają się umiejętnością sugestywnego opisu sztuki aktorskiej. Autorka łączą wnikliwą analizę przedstawień z precyzyjną oceną zdarzenia artystycznego. Wnikliwie traktują najważniejsze warstwy spektaklu: tekst, inscenizację i aktorstwo. Recenzentka pisze teksty powściągliwie, ale z wyraźną empatią i rozumieniem sztuki teatru. W tych recenzjach przedstawień ważny jest opis spektaklu i jego przesłanie.
Katarzyna Lemańska – absolwentka edytorstwa i wiedzy o teatrze (specjalność: performatyka przedstawień) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stała współpracowniczka Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Publikowała m.in. na platformach taniecPOLSKA i eCzasKultury. W 2017 roku dołączyła do zespołu redakcyjnego czasopisma „Performer”. Członkini Komisji Artystycznej 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.
Również nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego przyznana Katarzynie Lemańskiej wynosi 5 tysięcy złotych.
W tym roku obu laureatkom z powodu pandemii nagrody zostaną doręczone pocztą. Poza nagrodą pieniężną recenzentki otrzymają również pamiątkowy dyplom, okolicznościową plakietkę i pamiątkową książkę.
Pozostali finaliści VII edycji konkursu: Piotr Hildt, Paweł Kluszczyński i Marcin Miętus uhonorowani zostaną pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.
Laureatkom w imieniu fundatorów nagród: Prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Kapituły konkursu, Teatru Miejskiego w Gdyni oraz własnym bardzo serdecznie gratuluję. Finalistów i wszystkich młodych krytyków teatralnych serdecznie namawiam do udziału w kolejnej, przyszłorocznej VIII edycji konkursu. Mam nadzieję, że za rok w finale spotkamy się już na scenie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Sekretarz konkursu Alina Kietrys

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.