Malina Prześluga laureatką 15. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej!

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Piotr Dobrowolski, Justyna Jaworska (przewodnicząca Kapituły), Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek, Jerzy Stuhr, na posiedzeniu w dniu 1 października 2022 roku, nagrodę główną 15. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w wysokości 50 tysięcy złotych postanowiła przyznać Malinie Prześludze za sztukę „Jeszcze tu jesteś”.

Samobójstwo nastolatków stało się w Polsce niezwykle ważnym problemem społecznym. Malina Prześluga reaguje na to zjawisko tekstem skoncentrowanym na matce, która mierzy się z poczuciem straty, winy i samotności. Żałoba po śmierci dziecka jest doświadczeniem niewyrażalnym. Żeby je przeniknąć w dramacie, potrzeba ogromnej empatii, subtelności i pisarskiej precyzji. Prześluga znalazła nowatorski język, który w sposób minimalistyczny wyraża pustkę po synu atak myśli rodzących się w głowie jego matki. Bohaterka Jeszcze tu jesteś niemal znika pod ciężarem bólu, a o jej obecności przez dłuższy czas świadczą jedynie reakcje i głosy innych ludzi. Autorka nagrodzonej sztuki stworzyła wymowną fonosferę osamotnienia, która może wybrzmieć zarówno w teatrze żywego planu, jak w słuchowisku czy spektaklu telewizyjnym.

Poznaliśmy rónież nazwiska laureatów konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyczek i krytyków teatralnych:

Laureatem Nagrody Prezydenta Gdyni IX edycji konkursu został Adrian Chmielewski: Recenzje laureata odznaczają się wyraźnie deklarowaną postawą krytyczną, otwartą na teatr tworzący nowe wartości. Zgłoszone na konkurs recenzje analizują ważne problemy, w których spektakl jest kanwą do rozważań na podstawowe tematy przedstawienia – holocaust, śmierć, starość, chorobę, nieśmiertelność, system patriarchalny i jego rozpad. Teksty laureata są wnikliwe, ciekawe formalnie i interesująco napisane.

Laureatką Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego IX edycji konkursu została Wiktoria Tabak: Recenzje laureatki wyróżniają się precyzyjną analizą spektakli, głęboką znajomością tradycji teatralnej i zdolnością wiązania współczesnych wydarzeń z odniesieniami do historii teatru. Autorka umiejętnie wiąże wnikliwą analizę tekstu, będącego punktem wyjścia spektaklu, z oceną jego znaczenia i z wszechstronnym, z zachowaniem dbałości o szczegół, opisem formy scenicznej.

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.