Nagrody 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz 12. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Nagrody 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz 12. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU R@PORT 2019
ZAPISKI Z WYGNANIA TEATRU POLONIA WYGRAŁY R@PORT

Jury czternastego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w składzie: Małgorzata Bogajewska, Małgorzata Jarmułowicz, Małgorzata Sikorska – Miszczuk przyznało Nagrodę Główną Festiwalu:
– za wielką, osobistą przemowę do świata w obronie ludzkiej godności,
– za teatr, który podejmuje walkę o kształt naszej rzeczywistości,
– za wzruszające, porażające „Zapiski z wygnania” Teatru Polonia w Warszawie.
Nagroda Główna jest nagrodą dla twórców przedstawienia (reżysera, scenografa, aktorów oraz innych realizatorów) i wynosi 50.000 zł.
Jury podjęło decyzję o przyznaniu pozaregulaminowej, symbolicznej Nagrody Specjalnej spektaklowi „Lwów nie oddamy” z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, którego twórcy rzucili wyzwanie stereotypom i uprzedzeniom narodowym. Stworzyli widowisko błyskotliwe, nowoczesne i dowcipne, będące efektem rzetelnej reportersko – dokumentacyjnej pracy i niezwykłego zaangażowania całego zespołu.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port głosami widzów przyznana została przedstawieniu „Zapiski z wygnania” Teatru Polonia w Warszawie.

GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA
SIOSTRY RAFAŁA WOJASIŃSKIEGO NAJLEPSZĄ SZTUKĄ GND 2019!

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Ewa Guderian-Czaplińska, Justyna Jaworska, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek, Jerzy Stuhr (przewodniczący Kapituły), nagrodę główną 12 edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w wysokości 50 tysięcy złotych postanowiła przyznać Rafałowi Wojasińskiemu za sztukę „Siostry”.
UZASADNIENIE

Rafał Wojasiński przygląda się ludziom, którzy raczej rzadko stają się bohaterami współczesnego dramatu. Pozbawieni perspektyw i szans na społeczny awans, nieprzystosowani, bezradni, walczą o swoją godność tak, jak na to pozwala im trudna sytuacja materialna, dziedziczona mentalność, niedoskonały język.
Roman, bohater „Sióstr”, jest starzejącym się inwalidą, ciężarem dla opiekującej się nim córki i wrogiem dla byłej żony. Zepchnięty na dno, nie poddaje się, ale wytacza absurdalny proces światu, który stale „obraża jego uczucia”. Jednocześnie podtrzymuje, a nawet pielęgnuje bliskość z córką, tak jak on wykluczoną, lecz nie pozbawioną wewnętrznej wolności.
Wojasiński przenosi nas na polską wieś, ale nie obserwuje jej okiem socjologa. Świat „Sióstr” jest zarazem realny i fantazmatyczny, bardziej niż mechanizmy życia zbiorowego, autora interesuje rodziny afekt, w którym tkwią bohaterowie dramatu.
„Siostry” Rafała Wojasińskiego są częścią większej konstelacji dramatycznej, którą już dawno odkrył dla siebie teatr radiowy. Świetne czytanie sztuki przygotowane przez Alinę Moś-Kerger ujawniło, jak wielki potencjał sceniczny tkwi w tej dramaturgii.

ALTERNATYWNA NAGRODA DRAMATURGICZNA
NASZA PANI AGNIESZKI CHARKOT Z ALTERNATYWNĄ NAGRODĄ DRAMATURGICZNĄ!!!

Jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej 2019 w składzie: Mateusz Dymnicki, Marta Fijałkowska, Dorota Patzer, Małgorzata Pietrzak, Marysia Pyrek postanowiło nagrodzić tekst „Nasza pani” za:
– niekonwencjonalne, a zarazem przystępne i dowcipne ukazanie problemu,
– duży potencjał w zakresie inscenizacji dramatu,
– oryginalny sposób prowadzenia głównego bohatera,
– wnikliwe zgłębienie tematu nieznanej wcześniej historii regionu.
„Poruszane w dramacie problemy są nadal żywe i aktualne. Nagrodę otrzymuje – pif paf! – „Nasza pani” Agnieszki Charkot”.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO NA RECENZJE MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH

Podczas Festiwalu R@Port rozstrzygnięty został również VI Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje młodych krytyków teatralnych.
Kapituła VI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków w składzie: Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela, Maciej Prus i Tomasz Miłkowski – przewodniczący Kapituły proponuje uhonorować nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni Dominika Gaca, którego recenzje uzyskały u wszystkich członków Kapituły najwyższe oceny, a nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego Michała Centkowskiego – za świetną formę w krótszych recenzjach, umiejętności analityczne i szeroką perspektywę teatralną.

Najnowsze aktualności