Nagrody Artystyczne Prezydenta Gdyni GALION za rok 2011

Eugeniusz Krzysztof Kujawski, aktor związany z Teatrem Miejskim w Gdyni, otrzymał Nagrodę GALION w kategorii: całokształt dokonań twórczych.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej OPEC, wieloletni sponsor Teatru, otrzymało Nagrodę GALION w kategorii: mecenat kultury.

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Najnowsze aktualności