Ogłoszenie 10. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 10. edycję
ogólnopolskiego konkursu o
GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ
dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni oraz
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:
info@teatrgombrowicza.art.pl,
produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.

REGULAMIN GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

Najnowsze aktualności

 

Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Rafała Kowala

Miło nam poinformować, że Rafał Kowal, aktor Teatru Miejskiego w Gdyni, rolą Piotra Kloca w „Śnie nocy letniej”, świętować będzie 20 maja 2023 roku jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.