Plany postępowań i udzielenia zamówień publicznych w roku 2017

Gdynia, dnia 19 stycznia 2017 r.

dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017
przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26

Na podstawie art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 z późn. zm. 2016) Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że w roku 2017 zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w budynku przy ul. Bema 26 w Gdyni
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: dostawa
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 300.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: II kwartał 2017 r.

2. Przedmiot zamówienia: Usługi hotelowe dla gości i artystów 12 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 130.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: II kwartał 2017 r.

3. Przedmiot zamówienia: Ochrona obiektu oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 160.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2017 r.

4. Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi: usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 130.000 zł netto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: IV kwartał 2017 r.

Najnowsze aktualności