„Pół wieku Teatru Miejskiego w Gdyni, 1959-2009” – album.

Równolegle z przygotowywaniem wystawy jubileuszowej Dział Literacki naszego Teatru opracowuje jubileuszowe wydawnictwo albumowe poświęcone pięćdziesięcioleciu Teatru Miejskiego w Gdyni. Album zawierać będzie teksty historyczno-krytyczne, opracowanie wszystkich premier naszego Teatru, index wszystkich realizatorów i pracowników Teatru od 1959 roku. Album zostanie wydany przez znakomite gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Przewidywany termin ukazania sie książki w sprzedaży październik 2010 roku. Redaktorem koordynującym jest Pani Marzena Szymik-Mackiewicz.

Najnowsze aktualności