Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek i Klub Krytyki Teatralnej AICT ogłaszają

I edycję Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzje Teatralne dla Młodego Krytyka.

Do konkursu mogą zgłaszać recenzje krytycy teatralni, którzy nie ukończyli 30 lat. Zgłoszenie konkursowe obejmuje trzy recenzje jednego autora z różnych spektakli i wydarzeń teatralnych recenzowanych w okresie między Festiwalami Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Festiwal R@port odbywa się w Teatrze Miejskim w Gdyni.
Termin nadsyłania prac na konkurs mija 31 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Zgłoszenia do konkursu dokonują autorzy recenzji przesyłając prace wg regulaminu konkursu na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
Ul. Bema 26, 81-381 Gdynia
Z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest zgodność zgłoszonych prac z regulaminem konkursu, dołączenie formularza zgłoszeniowego i do każdej recenzji – metryczki recenzji. Regulamin konkursu, wzory zgłoszenia i metryczki recenzji znajdują się na stronach www.teatrgombrowicza.art. pl oraz na Facebook’u pod hasłem: Konkurs im. A. Żurowskiego.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:
produkcja@teatrgombrowicza.art.pl oraz na konkurs.azurowski@gmail.com

Galeria

Najnowsze aktualności