PROTOKÓŁ z obrad jury VII edycji projektu edukacyjno-artystycznego DRAMAT W SZKOLE

14 maja 2018 roku w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni odbyła się VIII edycja projektu edukacyjno-artystycznego DRAMAT W SZKOLE, realizowanego w ramach 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT na podstawie sztuk finalistów tegorocznej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej:
Tożsamość Wila Gabrieli Muskały i Moniki Muskały
Metro Afganistan Łukasza Pawłowskiego
Wracaj Przemysława Pilarskiego
Widok z mojego balkonu Moniki Siary
Wierna Wataha Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak (PiK)

Po obejrzeniu pięciu konkursowych prezentacji jury konkursu w składzie: Grzegorz Niziołek, Radosław Paczocha, Marek Stępa, obradujące pod przewodnictwem Grzegorza Niziołka postanowiło przyznać Grand Prix Konkursu, w wysokości 1000 zł, zespołowi z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni za spektakl oparty na dramacie „Wracaj” Przemysława Pilarskiego w reżyserii Szymona Sędrowskiego, Brygidy Maciejewskiej i Zbigniewa Kruszewskiego.
Jury postanowiło też wyróżnić pracę aktorską odtwórcy roli Majora w sztuce „Metro Afganistan” Łukasza Pawłowskiego przygotowaną przez IX Liceum Ogólnokształcące pracujące pod opieką artystyczną Grzegorza Wolfa, Macieja Wiznera, Doroty Twarowskiej i Jolanty Moszczyńskiej.
Jurorzy pragną podkreślić wyjątkową możliwość zderzenia nowych polskich dramatów z wrażliwością młodych twórców. Jest to tym istotniejsze, że niemal w tym samym czasie obcujemy ze scenicznymi czytaniami tych samych tekstów, przygotowywanymi przez zawodowców. Właśnie to zderzenie daje sposobność pełniejszej oceny możliwości zawartych w dramatach.

Najnowsze aktualności