Regulamin sprzedaży biletów na Scenie Letniej

Regulamin sprzedaży biletów na Scenie Letniej w dobie pandemii

1. Do sprzedaży udostępniamy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 75% miejsc na widowni.
2. Dodatkowo przeznaczamy 40 biletów dla osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
a) Bilety te można zakupić tylko stacjonarnie w kasie teatru.
b) Obsługa widowni przy wpuszczaniu widzów może sprawdzić kod QR lub zaświadczenie papierowe dokumentujące zaszczepienie.
c) Zakupienie biletów z tej puli jest równoznaczne z deklaracją zaszczepienia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie QR lub zaświadczeniu o szczepieniu.

Najnowsze aktualności