Rusza IV edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Recenzje można nadsyłać do 31 marca 2017.
Finał w maju 2017 w czasie Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni
W imieniu Prezydenta miasta Gdynia, Marszałka Województwa Pomorskiego, polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych i Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni mamy przyjemność zawiadomić, że rozpoczyna się IV edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków.
Dotychczasowe edycje konkursu, a zwłaszcza wysoki poziom nadsyłanych prac przez młodych krytyków teatralnych sprawiły, że w krótkim czasie konkurs stał się ważnym zdarzeniem i znaczącym etapem promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych recenzentów.
Liczący się dorobek laureatów i finalistów trzech kolejnych konkursów potwierdza celowość oferowanej przez nas konfrontacji i publicznego wyróżniania oraz nagradzania najciekawszych prac wstępujących autorów. Konkurs budzi nadzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń, ku czemu polska sekcja IATC stwarza liczne okazje.
Regulamin IV edycji pozostaje bez zmian, pełna informacja na stronie www. konkurs-zurowski.pl i na FB Konkurs im. A. Żurowskiego. Nie ulega też zmianie skład kapituły oceniającej nadsyłane prace. Jesteśmy zaszczyceni, że w pracach jury uczestniczyć będą nadal: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg Remigiusz Grzela.

Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu, którego patron, profesor Andrzej Żurowski, znakomity szekspirolog, historyk teatru i krytyk zawsze troszczył się o mądre wspieranie sztafety pokoleń, dbał o jakość i rangę opisów i analizę teatralnych wydarzeń.
Nagrody laureatom IV edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego fundują Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Wręczenie nagród zaplanowano w czasie XII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, który od 20 do 27 maja 2017 roku odbędzie się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Sekretarz Konkursu Alina Kietrys
Przewodniczący Kapituły Tomasz Miłkowski

Najnowsze aktualności