Szymon Sędrowski Mistrzem Mowy Polskiej

Z radością informujemy, że Szymon Sędrowski, podczas uroczystej Gali, która odbyła się 29 września 2014 w naszym Teatrze, otrzymał zaszczytny laur Mistrza Mowy Polskiej.
Gratulujemy!

Najnowsze aktualności