VI edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych.

Witamy Państwa bardzo serdecznie po raz szósty na progu Nowego 2019 Roku. Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego trwa nadal dzięki donatorom – prezydentowi Miasta Gdyni, Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Teatrowi Miejskiemu w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Współorganizatorem jest również polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. AICT.
Młodzi krytycy teatralni mogą więc już po raz szósty wystartować w konkursie na najlepsze recenzje teatralne minionego sezonu, opublikowane między majem 2018 a końcem marca 2019 roku. Publikacje mogą być zarówno zamieszczane w mediach tradycyjnych: prasie, radio, telewizji, w gazetach festiwalowych, jak i w nowych mediach: na portalach teatralnych, mediach społecznościowych i na blogach.
Uwaga! Recenzje należy nadsyłać do 31 marca 2019 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019, a dwie nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego zostaną wręczone podczas finału Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Gdyński festiwal będzie odbywał się od 18 do 26 maja 2019 roku.
Konkurs został zainicjowany z myślą o przesłaniu, jakie pozostawił profesor Andrzej Żurowski, wybitny krytyk, badacz teatru, szekspirolog, honorowy wiceprzewodniczący światowego IACT/AICT, który uważał, że doskonalenie młodej krytyki teatralnej jest jednym z ważniejszych działań we współczesnym myśleniu o teatrze. Organizatorzy konkursu podtrzymują ideę profesora Andrzeja Żurowskiego. Dotychczasowe edycje konkursu, a zwłaszcza wysoki poziom nadsyłanych prac przez młodych krytyków teatralnych sprawiły, że konkurs uważny jest za ważne wydarzenie i znaczący etap promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych recenzentów. Liczący się dorobek laureatów i finalistów potwierdził celowość oferowanej przez nas konfrontacji i publicznego wyróżniania oraz nagradzania najciekawszych prac młodych autorów. Konkurs budzi na-dzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany do-świadczeń, ku czemu IATC /AICT stwarza liczne okazje.
Regulamin VI edycji pozostaje bez zmian. Pełna informacja znajduje się na stronie: www.konkurs-zurowski.pl i na FB Konkurs im. A. Żurowskiego.
Bardzo prosimy o spokojną i dokładną lekturę warunków konkursu. Szanse na wzięcie udziału w tym konkursie mają wszyscy publikujący recenzje teatralne, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, niezależnie od miejsca publikacji swoich prac. Dokładne informacje o regulaminie konkursu znajdziecie Państwo w zakładce O konkursie na stronie głównej: konkurs-zurowski. pl. Tam również umieszczone zostały informacje o zgłoszeniu do konkursu i koniecznej do wypełnienia metryczce.
Nie ulega też zmianie skład kapituły oceniającej nadsyłane prace. Jesteśmy zaszczyceni, że w pracach jury uczestniczyć będą nadal: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej dr Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg, autor wysoko ocenianych publikacji Remigiusz Grzela, a przewodniczącym kapituły jest dr Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny z liczącym się dorobkiem, hononowy wiceprezes AICT.
Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu. Bądźcie też z nami na FB.
Nagrody laureatom VI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego fundują Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Sekretarz Konkursu
Alina Kietrys

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.