VII edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego zakończona.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 75 prac 25 młodych krytyków teatralnych. Recenzje publikowane były w różnych mediach. Dominowały sprofilowane media internetowe poświęcone sprawom teatru, ale nie zabrakło również tradycyjnych publikacji prasowych.
VII edycja konkurs im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych na najlepsze recenzje teatralne w sezonie obejmowała spektakle prezentowane na deskach różnych teatrów w Polsce – zgodnie z regulaminem – od maja 2019 roku do końca marca 2020 roku. Każda z nadesłanych prac mogła uzyskać od 0 do 3 punktów u każdego oceniającego recenzję członka Kapituły. Maksymalna ilość wynosiła więc 45 punktów dla jednego autora.
Kapituła konkursu im. Andrzeja Żurowskiego w składzie: prof. Bożena Frankowska – teatrolog i historyk teatru, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, pisarz, Maciej Prus – reżyser i dr Tomasz Miłkowski – teatrolog i krytyk teatralny, przewodniczący Kapituły oceniała prace 21 i 24 kwietnia 2020 roku zdalnie, każdy w swoim miejscu zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do II etapu konkursu zakwalifikowane zostały prace dziesięciu autorów (podajemy w kolejności alfabetycznej): Zuzanny Berendt, Piotra Hildta, Pauliny Janas, Pawła Kluszczyńskiego, Katarzyny Lemańskiej, Marcina Miętusa, Katarzyny Niedurny, Julii Niedziejko, Bartosza Rosenberga, Karoliny Rospondek. Każdy z autorów zakwalifikowanych do II etapu otrzymał za swoje trzy recenzje ponad 30 punktów od członków Kapituły.
Ważna w tym konkursie jest idea profesora dr. hab. Andrzeja Żurowskiego, wybitnego krytyka, znawcy teatru, szekspirologa, który doskonalenie zawodowe krytyków teatralnych uważał za rzecz nadrzędną. Mówił wielokrotnie o konieczności wspierania młodej krytyki teatralnej. I ten konkurs istniejący dzięki życzliwości i otwartości mecenasów – prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka i Teatru Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza pełni właśnie taką rolę. Inicjatorem i współorganizatorem konkursu dla młodych krytyków jest polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT.
Do finału VII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego Kapituła, zgodnie
z Regulaminem Konkursu, wskazała recenzje pięciu autorów: Zuzanny Berendt, Piotra Hildta, Katarzyny Lemańskiej, Pawła Kluszczyńskiego i Marcina Miętusa.
Spośród finałowej piątki dwójka laureatów odbierze nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego. Nazwiska laureatów podamy po 15 maja 2020 roku.
Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się w tym roku Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port organizowany przez Teatr Miejski im. Gombrowicza w Gdyni, w którego trakcie na uroczystej gali byli fetowani laureaci konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. Ale zgodnie z tradycją konkursu finaliści otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a laureaci – również dyplomy, książki, plakietki i nagrody pieniężne – każda po 5 tys. złotych.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział w tym ciekawym zdarzeniu teatralnym, a finalistom gratuluję w szczególności. Zachęcam już dziś do udziału w konkursie za rok, w VIII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego.
Sekretarz konkursu Alina Kietrys

Najnowsze aktualności