Werdykt Dziennikarzy

Gdynia, 27.11.10
Werdykt Dziennikarzy
akredytowanych na V Międzynarodowego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Dziennikarze podczas obrad w dniu 27.11.10 postanowili wyróżnić spektakl Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Niech żyje wojna!!! Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki
za oryginalną, nonszalancką demitologizację i ocalenie mitu.

Mirosław Baran
Piotr Wyszomirski
Katarzyna Wysocka
Anna Petynia
Magdalena Zelent
Bożena Olechnowicz
Jarosław Zalesiński
Mirosław Nowak
Piotr Sobierski
Łukasz Rudziński

Najnowsze aktualności