WERDYKT KAPITUŁY GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

Werdykt z dnia 20 maja 2008 roku

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Sugiera, Jan Ciechowicz, Jacek Kopciński, Jacek Sieradzki, Jerzy Stuhr oraz Zbigniew Majchrowski (przewodniczący), po zapoznaniu się z 29 utworami wyłonionymi przez Komisję Artystyczną, pragnie na wstępie podkreślić ogólnie wysoki poziom dramatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i wyrazić uznanie dla autorów za ambitne, odważne i udane podjęcie najważniejszych, najbardziej palących, często dotkliwych tematów współczesności i nadanie im artystycznego wyrazu.
Kapituła pragnie podkreślić, że w ostatecznej ocenie utworów nominowanych do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej nie kierowała się wrażeniami wyniesionymi z publicznych czytań-pokazów, nie brała też pod uwagę nowszych wersji tekstów, poprawionych przez autorów. Podstawą dyskusji i werdyktu były utwory w kształcie nadesłanym na konkurs (styczeń 2008).
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 kwietnia, po wielogodzinnej debacie Kapituła postanowiła nominować do Nagrody pięć sztuk. W porządku alfabetycznym tytułu są to:
Biały Dmuchawiec Mateusza Pakuły
Cukier Stanik Zyty Rudzkiej
Moja wina Marka Pruchniewskiego
Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka
Trash Story Magdy Fertacz
Każdy z tych utworów wzbudza uznanie sobie właściwymi, odmiennymi walorami.

Biały Dmuchawiec zwraca uwagę wyczuciem formy i słuchem literackim, wyróżnia się bardzo ciekawymi zabiegami językowymi, zaskakującą grą z wyobraźnią, pomysłowym spożytkowaniem rozmaitych konwencji: kodów kultury wysublimowanej i klisz kultury masowej.
Cukier Stanik przynosi oryginalne, elegijno-balladowe podjęcie tematu transformacji społecznej z osobliwej, kameralnej perspektywy. Sztukę cechuje wrażliwość na detal obyczajowy, klimat miejsca, intymną aurę międzyludzkich kontaktów.
Moja wina to odważna i jednocześnie subtelna sztuka, w której Autor zachowuje szlachetną powściągliwość w kameralnym podjęciu wyjątkowo drastycznego tematu, a wyrazistym nawiązaniem do Klątwy Stanisława Wyspiańskiego stwarza teatrowi szansę powrotu do klasycznego konfliktu dramatycznego.
Nasza klasa to panoramiczne, obejmujące całe stulecie, a jednocześnie porażające życiowym konkretem przedstawienie losów społeczności polsko-żydowskiej w przejrzystej formie dramatu epickiego.
Trash Story zaciekawia poetycką refleksją na temat stanu ducha współczesnych ludzi z ich nieoswojonymi traumami; Autorka umiejętnie splata kilka tematów i planów, słania do pytań o ciągłość doświadczenia historycznego i do podjęcia próby uporządkowania zbiorowej pamięci. Jej sztuka prowokuje do przemyśleń i przewartościowań, sprzyja reinterpretacji pokutujących mitów „bohaterstwa” czy tradycyjnych ról społecznych.
Gratulujemy serdecznie wszystkim nominowanym Autorom.
Wybór jednej sztuki – kandydatki do Nagrody nie był łatwy i oczywisty. Za utwór najbardziej oryginalny, wielowarstwowy, a zarazem stanowiący bardzo ciekawe wyzwanie inscenizacyjne dla twórców teatru Kapituła uznała sztukę Magdy Fertacz Trash Story.
Będziemy zaszczyceni, jeśli Pan Prezydent zechce przyznać pierwszą w historii Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną wskazanej przez nas sztuce.

Gdynia, 20 maja 2008
Zbigniew Majchrowski
Anna Augustynowicz
Jan Ciechowicz
Jacek Kopciński
Jerzy Stuhr
Małgorzata Sugiera

Jacek Sieradzki z powodu poważnej kontuzji był nieobecny na gdyńskim posiedzeniu Kapituły rozstrzygającym o wyniku konkursu o GND, ale pisemnie wskazał na sztukę Magdy Fertacz.

Najnowsze aktualności