WERDYKT KAPITUŁY GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

Werdykt z dnia 20 maja 2008 roku

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Sugiera, Jan Ciechowicz, Jacek Kopciński, Jacek Sieradzki, Jerzy Stuhr oraz Zbigniew Majchrowski (przewodniczący), po zapoznaniu się z 29 utworami wyłonionymi przez Komisję Artystyczną, pragnie na wstępie podkreślić ogólnie wysoki poziom dramatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i wyrazić uznanie dla autorów za ambitne, odważne i udane podjęcie najważniejszych, najbardziej palących, często dotkliwych tematów współczesności i nadanie im artystycznego wyrazu.
Kapituła pragnie podkreślić, że w ostatecznej ocenie utworów nominowanych do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej nie kierowała się wrażeniami wyniesionymi z publicznych czytań-pokazów, nie brała też pod uwagę nowszych wersji tekstów, poprawionych przez autorów. Podstawą dyskusji i werdyktu były utwory w kształcie nadesłanym na konkurs (styczeń 2008).
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 kwietnia, po wielogodzinnej debacie Kapituła postanowiła nominować do Nagrody pięć sztuk. W porządku alfabetycznym tytułu są to:
Biały Dmuchawiec Mateusza Pakuły
Cukier Stanik Zyty Rudzkiej
Moja wina Marka Pruchniewskiego
Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka
Trash Story Magdy Fertacz
Każdy z tych utworów wzbudza uznanie sobie właściwymi, odmiennymi walorami.

Biały Dmuchawiec zwraca uwagę wyczuciem formy i słuchem literackim, wyróżnia się bardzo ciekawymi zabiegami językowymi, zaskakującą grą z wyobraźnią, pomysłowym spożytkowaniem rozmaitych konwencji: kodów kultury wysublimowanej i klisz kultury masowej.
Cukier Stanik przynosi oryginalne, elegijno-balladowe podjęcie tematu transformacji społecznej z osobliwej, kameralnej perspektywy. Sztukę cechuje wrażliwość na detal obyczajowy, klimat miejsca, intymną aurę międzyludzkich kontaktów.
Moja wina to odważna i jednocześnie subtelna sztuka, w której Autor zachowuje szlachetną powściągliwość w kameralnym podjęciu wyjątkowo drastycznego tematu, a wyrazistym nawiązaniem do Klątwy Stanisława Wyspiańskiego stwarza teatrowi szansę powrotu do klasycznego konfliktu dramatycznego.
Nasza klasa to panoramiczne, obejmujące całe stulecie, a jednocześnie porażające życiowym konkretem przedstawienie losów społeczności polsko-żydowskiej w przejrzystej formie dramatu epickiego.
Trash Story zaciekawia poetycką refleksją na temat stanu ducha współczesnych ludzi z ich nieoswojonymi traumami; Autorka umiejętnie splata kilka tematów i planów, słania do pytań o ciągłość doświadczenia historycznego i do podjęcia próby uporządkowania zbiorowej pamięci. Jej sztuka prowokuje do przemyśleń i przewartościowań, sprzyja reinterpretacji pokutujących mitów „bohaterstwa” czy tradycyjnych ról społecznych.
Gratulujemy serdecznie wszystkim nominowanym Autorom.
Wybór jednej sztuki – kandydatki do Nagrody nie był łatwy i oczywisty. Za utwór najbardziej oryginalny, wielowarstwowy, a zarazem stanowiący bardzo ciekawe wyzwanie inscenizacyjne dla twórców teatru Kapituła uznała sztukę Magdy Fertacz Trash Story.
Będziemy zaszczyceni, jeśli Pan Prezydent zechce przyznać pierwszą w historii Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną wskazanej przez nas sztuce.

Gdynia, 20 maja 2008
Zbigniew Majchrowski
Anna Augustynowicz
Jan Ciechowicz
Jacek Kopciński
Jerzy Stuhr
Małgorzata Sugiera

Jacek Sieradzki z powodu poważnej kontuzji był nieobecny na gdyńskim posiedzeniu Kapituły rozstrzygającym o wyniku konkursu o GND, ale pisemnie wskazał na sztukę Magdy Fertacz.

Najnowsze aktualności

 

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizowanym w Gdyni półmaratonem 18 maja (sobota) w godzinach wieczornych nastąpią utrudnienia w ruchu.

 

FINAŁOWA PIĄTKA 17. KONKURSU O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ 2024

„Błękitne oczy pełne miłości” Tomasza Mana, „Pierwsze razy” Marii Wojtyszko, „Tęsknię za domem” Radosława Maciąga, „Trylogia na Smutne Czasy” Małgorzaty Maciejewskiej, „W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej” Piotra Rowickiego wśród najlepszych sztuk GND 2024!!!