Zasady dla Widzów w czasie pandemii

DRODZY WIDZOWIE,
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA ORAZ WYTYCZNYMI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD:
1. PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ WIDOWISKOWĄ PROSIMY O DEZYNFEKCJĘ RĄK.

2. WIDZÓW OBOWIĄZUJE ZASŁANIANIE UST I NOSA.

3. NALEŻY ZACHOWYWAĆ ODSTĘPY (1,5 m-2 m) MIĘDZY SOBĄ W PRZESTRZENI TEATRU.

4. W ZWIĄZKU Z WYŁĄCZENIEM SZATNI Z UŻYTKOWANIA PROSIMY O ZABIERANIE ODZIEŻY WIERZCHNIEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ,

5. ZAJĘCIE WYZNACZONYCH MIEJSC SIEDZĄCYCH NA WIDOWNI:
a. RZĘDY POWINNY BYĆ ZAJMOWANE NAPRZEMIENNIE, Z ZACHOWANIEM JEDNEGO WOLNEGO MIEJSCA MIĘDZY WIDZAMI,
b. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA JEDNEGO WOLNEGO MIEJSCA MIĘDZY WIDZAMI NIE DOTYCZY WIDZA, KTÓRY:
– UCZESTNICZY W POKAZIE Z DZIECKIEM DO UKOŃCZENIA 13. ROKU ŻYCIA,
– JEST OSOBĄ Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, OSOBĄ Z ORZECZENIEM
O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB OSOBĄ, KTÓRA ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOŻE PORUSZAĆ SIĘ SAMODZIELNIE.

6. WCHODZĄC NA SALĘ WIDOWISKOWĄ WIDZ DEKLARUJE, ŻE NIE ZAUWAŻA
U SIEBIE OBJAWÓW GRYPY LUB PRZEZIĘBIENIA I WG SWOJEJ NAJLEPSZEJ WIEDZY NIE JEST OSOBĄ ZAKAŻONĄ WIRUSEM SARS-CoV-2 ORAZ NIE PRZEBYWA NA KWARANTANNIE LUB POD NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM.

7. OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE POWYŻSZYCH ZASAD NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE NA SPEKTAKL.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZYCH ZASAD

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.