III edycja projektu DRAMAT W SZKOLE

We wrześniu 2012 roku w naszym Teatrze rozpocznie się nowy sezon artystyczny. Pragniemy go zainaugurować projektem edukacyjno – artystycznym zatytułowanym DRAMAT W SZKOLE, towarzyszącym dwóm ogólnopolskim wydarzeniom kulturalnym: VII Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz V Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej.

Projekt, skierowany do uczniów z pięciu gdyńskich szkół średnich, ma na celu edukację teatralną oraz promocję współczesnej polskiej dramaturgii wśród młodzieży. Podczas III edycji projektu, wzorem ubiegłych lat, zespoły przygotowują krótkie spektakle inspirowane jednym z pięciu dramatów, wytypowanych do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w dniu 14 września 2012 roku przez Kapitułę Konkursu.

Uroczysty finał projektu – pokaz konkursowych prezentacji odbędzie się w dniu 16 listopada 2012 r. o godzinie 11.00 na Dużej Scenie Teatru Miejskiego. Na zwycięską grupę, wybraną przez Jury powołane przez Teatr, czeka nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto.

Spotkanie inaugurujące projekt, odbędzie się 20 września 2011 r. o godz. 14.30 w teatralnym Foyer. Do połowy listopada, poszczególne grupy warsztatowe, będą pracowały pod opieką nauczycieli nad sceniczną realizacją wylosowanego dramatu. Dla wszystkich pięciu grup zostały również przewidziane indywidualne konsultacje artystyczne w siedzibie Teatru, które poprowadzą aktorzy Teatru Miejskiego w Gdyni: Grzegorz Wolf i Mariusz Żarnecki.

Zgłoszenia chętnych grup są przyjmowane do dnia 15 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego)
na adres:
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni,
ul. Bema 26,
81 – 381 Gdynia

lub: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, adres i numer telefonu szkoły, liczbę uczestników oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna.

Lista pięciu szkół, wybranych przez Teatr spośród wszystkich zgłoszeń, zostanie opublikowana na stronie organizatora po 15 wrześnie 2012 r. Szkoły zostaną również powiadomione indywidualnie o zakwalifikowaniu do projektu.

Wszystkie pytania dotyczące „Dramatu w szkole” należy kierować do opiekuna merytorycznego projektu Anny Zalewskiej – Uberman (edukacja@teatrgombrowicza.art.pl; 514 538 643).

Najnowsze aktualności