Przegląd Beckettowski Program edukacyjny 9-10 X 2010

Nowy projekt edukacyjny Teatru Miejskiego. Laboratorium Teatru Gombrowicza ma być miejscem twórczych poszukiwań dla młodych widzów. Zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach teatralnych, tanecznych, plastycznych, literackich, performerskich i nie tylko. Będziemy próbowali znaleźć klucz do teatru w przestrzeni szeroko pojętej sztuki współczesnej, ale również w codzienności…

Pierwsza odsłona projektu juz w październiku.

Próby Z Becketta – taniec, teatr, plastyka

9 X (sobota)

Warsztaty choreograficzno-aktorskie inspirowane jednoaktówką Kwadrat Samuela Becketta
(prowadzenie: Joanna Czajkowska – tancerka, choreograf, pedagog tańca; Sopocki Teatr Tańca)

10.00 – 13.00 – gr. I, Foyer Teatru Miejskiego
13.30 – 16.30 – gr. II, Foyer Teatru Miejskiego

Wariacje na temat postaci beckettowskich :

Warsztaty dramowe
(prowadzenie: Anna Zalewska-Uberman– teatrolog, pedagog teatru; Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni)
Kreacja plastyczna postaci scenicznej (prowadzenie: Sabina Czupryńska– teatrolog, kostiumolog; Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni)

14.00 – 18.00 Sala Prób Teatru Miejskiego

10 X (niedz.)

Warsztaty aktorskie: Beckett: „Końcówka” – poszukiwanie formy (prowadzenie: Waldemar Raźniak– aktor, reżyser; Akademia Teatralna w Warszawie)

10.00– 13.00 Foyer Teatru Miejskiego
14.00– 17.00 Foyer Teatru Miejskiego

Warsztaty mają na celu prezentację narzędzi aktorskich służących do poszukiwania różnorodnych
rozwiązań formalnych (m.in. trening fizyczny wg. Henryka Tomaszewskiego; filozofia pracy nad ciałem wg. Jerzego Grotowskiego; elementy pantomimy i konwencji physical theatre). Poprzez analizę i interpretację Końcówki Samuela Becketta, uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość znalezienia własnej, indywidualnej formy dla beckettowskich tematów, posiłkując się etiudami i krótkimi, improwizowanymi scenami.

Najnowsze aktualności