Roz-czytywanie TEATRU – nowy projekt dla młodzieży

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Pragniemy Was zaprosić do udziału w zupełnie nowym projekcie edukacyjno-artystycznym: „Roz-czytywanie TEATRU”, który będziemy realizować w naszym teatrze od czerwca do przełomu listopada/grudnia 2022 roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do kogo kierujemy projekt?
Projekt kierujemy do dwóch klas szkół średnich (lub ósmej klasy szkoły podstawowej), z rejonu Trójmiasta i nauczycieli, którzy będą się opiekowali grupami z ramienia szkoły.

Opis projektu:
Projekt ma na celu aktywizację kulturalną młodzieży i nauczycieli, rozwijanie potrzeb estetyczno-artystycznych uczestników, jak również z integrację środowiska szkolnego i teatralnego. Uczestnicy projektu będą poznawać teatr od kulis w praktyce. Wezmą udział w lekcji teatralnej, obejrzą jeden ze spektakli z repertuaru naszego teatru, który będą roz-czytywać, niczym zagadkę detektywistyczną, pod inspirującą opieką twórców i rzemieślników teatru, w czasie specjalnie przygotowanych warsztatów teatralnych. Następnie, pod opieką nauczycieli i pedagoga teatru, stworzą własne, autorskie interpretacje spektaklu, uwzględniające jego wybrane elementy składowe (słowo, obraz, dźwięk), którymi potem podzielą się ze swoimi rówieśnikami, tworząc performatywną lekcję twórczą we własnej szkole oraz mini prezentacje multimedialne, które opublikujemy na stronie teatru (moduł: „Podziel się teatrem”).

Harmonogram projektu:

  • 4-23 maja 2022 roku – rekrutacja uczestników,
  • Czerwiec – spotkanie integracyjne uczestników, lekcje teatralne dla grup, wyjście do teatru dla nauczycieli i warsztat pt. „Jak rozmawiać z uczniami o spektaklu?”,
  • Wrzesień – przydzielenie grupom spektaklu do „roz-czytania”,
  • Koniec września – początek listopada- obejrzenie spektaklu, konsultacje z pedagogiem teatru, warsztaty z ludźmi teatru do spektaklu (trzy warsztaty dla każdej grupy, pokazujące spektakl z różnych perspektyw),
  • Listopad – przygotowanie przez młodzież lekcji performatywnej i ich przeprowadzenie w szkole oraz publikacja mini prezentacji multimedialnej (pokaz slajdów, krótki filmik), będącej autorską interpretacją spektaklu,
  • Początek grudnia – zorganizowanie spotkania podsumowującego dla uczestników projektu.

Rekrutacja:
Zainteresowane klasy prosimy o przesyłanie zgłoszeń do projektu na adres: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl do dnia 23 maja 2022 roku włącznie.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szkoły, dane dotyczące klasy: profil, liczbę i wiek uczestników, dane kontaktowe nauczycieli (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje o nauczanym przedmiocie) oraz kilkuzdaniowe uzasadnienie chęci udziału w projekcie.
Wyboru klas do udziału w projekcie dokonuje Teatr. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 26 maja 2022 roku. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia.

Galeria

Najnowsze aktualności