„TEATRALNE SPIĘCIE” w Teatrze Miejskim

Teatr Miejski, jest jednym z dziesięciu teatrów w Polsce, który w roku 2013, weźmie udział w unikalnym projekcie z zakresu pedagogiki teatralnej!

Opis projektu:

Projekt oparty na współdziałaniu 10 teatrów w całej Polsce oraz nauczycieli z lokalnych szkół. Główną ideą jest nawiązanie współpracy między teatrami a szkołami oraz wsparcie dialogu między nauczycielami, uczniami i artystami teatru, spięcie tych dwóch środowisk w kontekście działań teatralnych. Podczas warsztatów prowadzonych przez aktorów/edukatorów z poszczególnych Teatrów oraz pedagogów ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, nauczyciele zapoznają się z nowymi narzędziami teatralnej pracy z młodzieżą. Mogą również skonsultować własne pomysły z osobami profesjonalnie pracującymi z amatorami przy pomocy metod pedagogiki teatralnej. Teatralne Spięcie otwiera sceny teatralne dla nauczycieli, stwarzając im możliwość twórczego działania w kontekście repertuaru danego Teatru.
Projekt jest sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Terminy realizacji „TEATRALNEGO SPIĘCIA” w Teatrze Miejskim:
20 – 21 kwietnia oraz 11 – 12 maja

Więcej informacji: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl

Teatry uczestniczące w projekcie:

Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy
Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni 🙂
Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi
Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie
TR Warszawa
Teatr Stanisławowski (Muzeum Łazienki Królewskie) w Warszawie

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru / SPT powstało w kwietniu 2010 roku.

Jest wynikiem spotkania artystów i animatorów teatralnych z całej Polski, zajmujących się praktyczną edukacją teatralną na różnych obszarach – w szkołach, teatrach, szkołach specjalnych, uczelniach wyższych, domach kultury oraz w przestrzeniach niezależnych.

SPT wyłoniło się z projektu TISZ ANEX, zorganizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie w 2008/2009 roku – projektu promującego ideę i poszerzającego umiejętności z zakresu pedagogiki teatru. Członkami SPT są pracownicy teatrów i instytucji kultury na terenie całej Polski, absolwenci Akademii i Szkół Teatralnych oraz kierunków humanistycznych, takich jak kulturoznawstwo, animacja kultury czy pedagogika.

SPT zrealizowało projekty: Teatr. CTRL+V, Ja jestem ja, warsztaty do spektakli Małych Warszawskich Spotkań Teatralnych oraz współpracowało przy projektach Podaj dalej i Akcja Labirynt.

www.pedagodzyteatru.org

Galeria

Najnowsze aktualności