Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski – scenograf, reżyser, aktor. Absolwent PWST w Krakowie (dyplom 1982).
Od początku lat osiemdziesiątych, do 2003 roku – prowadził (wspólnie z Katarzyną Deszcz) undergroundowy Teatr Mandala, w którym to zespole, zrealizował kilkadziesiąt projektów artystycznych z różnych dziedzin sztuki pokrewnych teatrowi, pokazywanych na wielu festiwalach teatralnych i performerskich w 35 krajach świata.
W 1986 roku rozpoczął stałą współpracę z kilkunastoma europejskimi centrami teatralnymi, gdzie prowadził zajęcia warsztatowe w oparciu o eksperymentalne metody i techniki aktorskie wypracowane w Mandali.
W latach dziewięćdziesiątych rozpoczął współpracę z uczelniami artystycznymi (m.in Dartington College od Arts /Devon, UK, Academia de Musica & des Artes Espectaculo /Porto, Portugalia ) – gdzie realizuje autorskie projekty i kieruje pracami semestralnymi w zakresie sztuki aktorskiej i wykorzystywania multimediów w spektaklu teatralnym.
W latach 1997-99 był członkiem Akademii Teatralnej przy Radzie Europy (L’Academie Europeenne des Arts du Geste du Conceil d’Europe).
Poza teatrami w kraju, reżyserował m.in w Chorwacji, Japonii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szkocji, USA, Turcji, Ukrainie, Norwegii, Portugalii, Kanadzie oraz Rosji.
Obecnie, poza współpracą z teatrami dramatycznymi w Polsce i za granicą (aktorstwo, reżyseria, scenografia) – zajmuje się performance art, instalacjami, muzyką regresywną i wieloma innymi dyscyplinami twórczymi.
W 2003 roku powołał w Krakowie nowy zespół artystyczny – a&a&a (art&action&attraction), którego działalność w skrócie można określić jako „teatr tańca”.
Nagrody:
Zabrze – I Festiwal Dramaturgii Współczesnej – wyróżnienie jury w kategorii ryzyka za pomysł spektaklu „Pomiędzy” w Teatrze Mandala w Krakowie. (2001)
Zabrze – IV Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” – nagroda miesięcznika „Śląsk” im. Stanisława Bieniasza – za przedstawienie „Skrzyneczka bez pudła” wg Wiesława Dymnego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (2004)
Tarnów – Festiwal Komedii Talia – Grand Prix – dla przedstawienia „Skrzyneczka bez pudła” wg Wiesława Dymnego w reż. Andrzeja Sadowskiego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (2004)
Bydgoszcz – III Festiwal Prapremier – nagroda za wysokiej próby poczucie humoru scenicznego, za reżyserię przedstawienia „Skrzyneczka bez pudła” wg Wiesława Dymnego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (2004)
Częstochowa – nagroda prezydenta miasta w kategorii teatr – za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia „Skrzyneczka bez pudła” wg Wiesława Dymnego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (2005)
Szczecin – Kontrapunkt – nagroda za pomysł, scenariusz, reżyserię i scenografię przedstawienia „Skrzyneczka bez pudła” wg Wiesława Dymnego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (2005)
Kalisz – Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych – za spektakl „B&B” wykonany przez zespół „art&action&attraction” za niekonwencjonalną narrację i twórczą współpracę z reżyserem teatralnym. (2006)
Katowice – Złota Maska za scenografię do przedstawienia „Opowieści Gargantuiczne” wg Francoisa Rabelaisa w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (2006)
Warszawa – I Ogólnopolski konkurs na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej – wyróżnienie za adaptację sceniczną opowiadania Wiesława Dymnego „Skrzyneczka bez pudła” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (2006)
Tarnów – Festiwal Komedii Talia. Grand Prix Publiczności za spektakl „Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść” wg D. Fo. (2006)