Maciej Preyer

Absolwent Wydziału Malarstwa i Scenografii ASP w Krakowie.
Widzowie Teatru Miejskiego w Gdyni znają jego scenografie do spektakli: MIESZCZANIN SZLACHCICEM (1992), KSIĘGA BAŁWOCHWALCZA (1992), FERDYDURKE (1993) AWANTURA W CHIOGGI (1996), IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA (1998), „NIESPODZIEWANY KONIEC LATA” (2002), TRANS-ATLANTYK (2004).