163 sztuki walczą o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

GDYNIA, 12.04.2012
GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA 2012
SZTUKI NADESŁANE

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że 163 sztuki zostały zakwalifikowane pod względem formalnym do udziału w piątej edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Zgodnie z wymogami regulaminu zostały nadesłane do 31 marca 2012 (decyduje data stempla pocztowego) i powstały w ciągu ostatnich 12 miesięcy (datę powstania utworu określa autor). Sześć nadesłanych tekstów nie spełniło warunków kwalifikacji.
Do tegorocznego konkurs swoje utwory zgłosiło 142 autorów, 31 autorów przysłało po 2 sztuki, 6 utworów zostało napisanych przez współautorów.
Tak, jak w ubiegłych latach, konkurs składa się z trzech etapów. Najpierw trzyosobowa Komisja Artystyczna w składzie: Bogdan Ciosek, Wojciech Owczarski, Anna Zalewska-Uberman wyłoni spośród nadesłanych sztuk co najmniej 25 procent tytułów, które przejdą do półfinału. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi po 30 czerwca.
Następnie pięcioosobowa Kapituła GND w składzie: Maja Kleczewska, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek, Jacek Sieradzki, Jerzy Stuhr wybierze maksymalnie pięć tytułów nominowanych do finału. Nazwiska finalistów poznamy w połowie września.
Rozstrzygnięcie konkursu przez wyłonienie laureata Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2012 nastąpi 18 listopada 2012 roku, podczas inauguracji VII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Do rąk zwycięzcy trafi statuetka oraz 50 tysięcy złotych.
W dniach16-18 listopada 2012 roku, pod hasłem R@Port-Prolog, odbędą się czytania/pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału konkursu.
Wszelkie informacje o wynikach kolejnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www. gnd.art.pl, a także na stronie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – www.teatrgombrowicza.art.pl.

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.