Polityka prywatności

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail (dalej jako: „Dane Osobowe”) jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, tel.: 58 660 59 49, e-mail: sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl.