35 lecie pracy artystycznej Andrzeja Redosza

Szanowny Panie Andrzeju,

jesteśmy zaszczyceni, że mamy okazję złożyć na Pana ręce najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania dla Pana osiągnięć w pracy artystycznej na scenach wielu polskich teatrów. Okazją do tego staje się Pański jubileusz 35-lecia pracy artystycznej.

Dyrekcja i zespół Teatru Miejskiego
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

Najnowsze aktualności