Kilka minut Teatru dziennie (prawie) codziennie – Noblistka w Teatrze

Szanowni i Szacowni Kochani,
Dziś Grzegorz Wolf w roli wracającego z wojny ojca, w ramach pierwotnie spontanicznego cyklu „Kilka minut teatru dziennie (prawie) codziennie” Noblistka w teatrze Olga Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”,
Czas Michała czyta Grzegorz Wolf, a w tle Kolibki, Marta Kadłub w roli Misi (pojawi się w odcinku następnym) i Zoya w roli psa,

odcinek 8.

Najnowsze aktualności